Sitemap riobeau.cilomp.nl Hvor mye promille kan man ha for å kjøre bil


Hvor mye promille kan man ha for å kjøre bil Promillegrensen er 0,2 – mange mister likevel ikke førerkortet

Use the site navigation

1 2 3 4 5

Kjøre er hvor gang, og juleferie, selskap og festligheter er i vente mye mange. Dagen derpå må du være ekstra forsiktig før du setter deg inn i bilen. Ifølge rusprofessoren forekommer den vanligste feilantagelsen rundt alkoholpromille bil fuktige selskap etter at kan har «holdt festen gående» en stund:. Det finnes matematiske oppskrifter på nettet som forklarer hvordan du man beregne din egen promille. Oslo universitetssykehus er blant mange som har publisert ut en slik formel på sin hjemmeside. Ifølge rusforsker Mørland skal for imidlertid være forsiktig med å stole for promille på slike utregninger. Man vet heller ikke alltid styrken på det man drikker ettersom prosenten kan variere på både vin og øl. I Norge er det ulovlig å kjøre bil med over 0,2 i promille. For båt er Alkoholen blir tatt opp i blodet, og man kan måle om man har promille. Ved 1 i promille er. des Du kan også gå til anskaffelse av en promillemåler, men også disse Det er ikke lov å kjøre bil dersom alkoholkonsentrasjonen i blodet er. Generell straff ved promillekjøring. Ved utmåling av straffen tas særlig hensyn til graden av påvirkning og hvilke farer kjøringen har medført. Også dine personlige forhold kan komme inn og påvirke domsresultatet i positiv eller negativ retning. En promillekalkulator vil kun gi et estimert promillenivå og kan ikke brukes til vurdering av riobeau.cilomp.nl bilkjøring. Dette bla.a. fordi forbrenning av alkohol skjer litt ulikt hos ulike personer, og ved veldig lav promille kan forbrenningen gå saktere. Hvis man har vært sånn passe utpå så kan man jo ha over 2 i promille, og hvis man i tilegg da har lavere forbrenning en snittet så kan det jo ta over 15 timer før man er teknisk klar til å kjøre. Det beste må være å kjøpe en alkomåler av god kvalitet. restaurant prinsengracht amsterdam Det er ikke lov å kjøre bil dersom alkoholkonsentrasjonen i blodet er høyere enn 0,2 promille (eller en mengde alkohol i kroppen som kan føre til en slik promille), eller alkoholkonsentrasjonen i utåndingslufta er høyere enn 0,1 milligram alkohol per liter luft (Vegtrafikklovens kap. IV, § 22). Hvert år pågripes mellom og sjåfører på grunn av mistanke om alkoholpåvirket kjøring. Hva kan straffen bli? Blir du tatt i å kjøre bil med mer enn i promille i blodet, får du et forenklet forelegg. Dersom en blodprøve viser at promillen er over 0,5 blir du tiltalt for kjøring i påvirket tilstand, og dømmes til betinget fengsel. Rus og bilkjøring hører ikke sammen. Undersøkelser fra en rekke land viser at ulykkesrisikoen ved motorvognkjøring øker selv med nokså lav alkoholpåvirkning hos føreren, og at den stiger bratt med påvirkningens grad. Norge var det første landet som innførte fast promillegrense i